Ви напевно вже чули таке слово, як SUSTAINABILITY. В перекладі з англійської - це стійкість. Але це поняття набагато глибше та ширше. Що це означає? Мова йде про іншу стійкість — це здатність існувати та розвиватися без виснаження природних ресурсів у майбутньому. 

Організація Об’єднаних Націй (ООН) практично кричить у рупор, що сьогодні ми маємо багато проблем з природними ресурсами та станом екології вцілому. А в 2050  в океані, за прогнозами, буде більше пластику, ніж риби. Це у випадку, якщо людство нічого не буде робити. Сьогоднішні проблеми ставлять під загрозу здатність наших дітей, онуків, правнуків повноцінно задовольняти свої потреби. Всі природні ресурси просто необхідно використовувати консервативно й обережно, щоб забезпечити їх достатньо для майбутніх поколінь, не знижуючи нинішньої якості життя. Люди мають бути соціально відповідальним, зосереджуючись на захисті навколишнього середовища та динамічній рівновазі в людських і природних системах.

Чому стійкість (sustainability) так важлива?

Састейнебіліті має багато переваг, як короткострокових, так і довгострокових. Ми не зможемо підтримувати екосистему нашої Землі або продовжувати нормально жити, якщо не буде прийнято більш кардинальні та зважені рішення. Якщо швейні виробництва, промислові підприємства, моторний транспорт і інші забрудювачі планети не працюватимуть без змін, цілком ймовірно, що у нас закінчаться викопні види палива, величезна кількість видів тварин вимре, а атмосфері буде завдано непоправної шкоди. Чисте повітря та нетоксичні атмосферні умови, зростання природних  ресурсів, якісна і чиста вода – все це необхідно для подальшого сталого розвитку планети.

Які 3 основні “кити” сталого розвитку планети?

Концепція сталого розвитку складається з трьох складових: екологічного, соціального та економічного, також неофіційно відомих як планета, люди  та прибуток. 

Охорона навколишнього середовища є найбільш часто обговорюваною темою. Екологи стурбовані кількістю вуглецевого сліду, використання води, упаковок, що не розкладаються, і інших марнотратних процесів виробництва. Ці процеси часто можуть бути економічно ефективними, фінансово корисними, але вбивчими для екології. 

Соціальний розвиток — це справедливе, відповідальне, етичне ставлення до працівників, зацікавлених сторін і партнерів бізнесу. Цього можна досягти за допомогою більш сприятливих пільг, таких як покращення материнських і батьківських пільг, гнучкий графік, а також можливості для навчання та розвитку. Наприклад, бізнес має функціонувати, використовуючи стабільну робочу силу, яка передбачає чесно оплачуваних дорослих працівників, які працюють в безпечному середовищі.

Економічний розвиток, мабуть, є найпростішою формою стійкості. Щоб бути економічно стійким, бізнес повинен бути прибутковим і приносити достатній прибуток, щоб продовжувати роботу в майбутньому. Завданням цієї форми стійкості є досягнення рівноваги. Замість того, щоб заробляти гроші будь-якою ціною, компанії повинні намагатися отримати прибуток відповідно до інших елементів стійкості (састейнебіліті).

Зосередження уваги на соціальній та екологічній стійкості на додаток до економічної ефективності - це підхід, який часто називають потрійним результатом.

Які основні цілі састейнебіліті (стійкості)?

Нещодавно ООН оприлюднила “Цілі стійкого розвитку” як основні цілі для успішного досягнення кращого екологічного майбутнього. Вони мають глобальні виклики. 17 цілей включають стійке економічне зростання, відсутність бідності, нуль голоду, чисту воду та санітарію, доступну та чисту енергію, а також відповідальне споживання та виробництво, і сподіваються, що вони будуть досягнуті до 2030 року.

Як стійкий розвиток впливає на бізнес?

Підхід «потрійного результату» до управління компанією є корисним для бізнесу. Це не тільки етично та важливо відповідати стандартам ООН щодо екологічної стійкості, це також економічно та дозволяє створювати сильнішу бізнес-модель. Крім того, стійкість дозволяє організації залучати співробітників, акціонерів і клієнтів, які інвестують у цілі сталого розвитку та поділяють ці цінності. Таким чином, вплив стійкого розвитку може бути позитивним як для іміджу підприємства, так і для прибутку.

Чи можна цього досягти?

У 2018 році Комісія ЄС оприлюднила шість ключових змін, які необхідно здійснити. У разі належного впровадження ці кроки дозволять досягти кращої стійкості до 2050 року.

Викиди вуглекислого газу, метану та інших парникових газів, які нагрівають планету, утворюються здебільшого у секторах виробництва електроенергії, промисловості, транспорту, будівництва, сільського господарства та землекористування. Усі ці й інші галузі потребують декарбонізації. Нагадаємо, що декарбонізація - заходи, покликані скоротити викиди парникових газів (ПГ), що утворюються внаслідок людської діяльності.

Статистика

Сьогодні концентрація СО2 (вуглекислого газу) в атмосфері на 50% вища, ніж в доіндустріальні роки. Кількість викидів парникових газів продовжує зростати, хоч і не так швидко як в 2000х роках. МГЕЗК у своєму звіті зазначає, що у 2010–2019 зростання викидів становило 1,1% на рік, тоді як з 2000 по 2009 роки цей показник був 2,6%. Всі ці викиди сприяють тому, що відбувається глобальне потепління. 

Джерело фото

Діяти вже сьогодні

У 2015 році багато країн заявили про бажання скорочувати викиди та протистояти зміні клімату. 

Однак, в висновках досліджень «Стан кліматичних дій» (State of Climate Action 2022), які були опубліковані в 2022 році, написано, що значних здвигів у процесі декарбонізації не відбулося. А є процеси, які навпаки тільки погіршуються. Зокрема зростають:

 • використання природного газу у виробництві електроенергії;

 • викиди вуглекислого газу при виробництві сталі;

 • пересування на легкових автомобілях;

 • втрата мангрових лісів, які є природними поглиначами вуглекислого газу;

 • викиди парникових газів від сільського господарства.

Щоб справді декарбонізувати глобальну економіку, частка джерел з нульовим рівнем викидів у виробництві електроенергії має зростати в геометричній прогресії. Це можливо лише за умови невідкладного розвитку енергоефективності та відмови від енергії з викопних палив.

Очікування & реальність: обіцянки & дії

Ще у 2015 році на  кліматичних переговорах  в Парижі майже всі національні уряди світу зобов’язалися: 

 • скоротити до 2030 року викиди CO2 на 45% від рівня 2010 року;

 • досягти чистого нуля викидів CO2 до 2050 року;

 • поступово скоротити викиди інших парникових газів.

Чистий нуль викидів (net-zero) — стан, коли після максимально можливого скорочення викидів ПГ, утворених внаслідок людської діяльності, ті викиди, що лишаються, будуть поглинуті з атмосфери, в першу чергу природним шляхом, наприклад, лісами чи ґрунтами, або штучними поглиначами.

Науковці кажуть, що, якщо ці дії впровадять у всьому світі, то буде 50% шансів на те, що глобальна температура не підніматиметься вище 1,5℃.

У 2017 році Швеція першою оголосила мету досягти чистого нуля викидів ПГ до 2045 року. У 2019  - Франція та Велика Британія, але за межу обарли 2050 рік. 

До 2050 року досягти чистого нуля прагнули досягти Європейський Союз і США — одні з найбільших забруднювачів парниковими газами, Японія і Південна Корея.

Сьогодні найбільше викидів парникових газів генерує Китай. Однак, у вересні 2020го Китай теж заявив про бажання досягти чистого нуля до 2060 року. Україна, до слова, теж обрала цю дату.

Та попри обіцянки і бажання 65% цілей щодо чистого нуля в корпоративному секторі не відповідають мінімальним стандартам щодо звітності. Також лише 40% цілей, заявлених урядами вищезгаданих країн, зафіксовані на законодавчому рівні.

Ще одним викликом фахівці та активісти називають проєкти із компенсації викидів ПГ, або офсети. Ці проєкти дозволяють не скорочувати власні викиди, а придбати кредити, які передбачають скорочення викидів деінде (і це здебільшого в країнах, які розвиваються).

Проєкти з компенсації можуть бути спрямовані на скорочення викидів або уникання викидів (збереження лісів); вилучення вуглекислого газу з атмосфери (приміром, можна насаджувати більше дерев). Офсети можуть відігравати важливу роль у процесах, де скоротити викиди неможливо, а відновлення природних екосистем — наприклад, лісів чи торфовищ — позитивно впливати на екосистему планети.

Водночас тут є ризик маніпуляцій, коли великі промислові виробництва  уникатимуть важливих дій щодо боротьби зі зміною клімату. Тож проєкти з компенсації мають бути як додаток, а основні зусилля все ж мають спрямовуватися на скорочення викидів.

Немає інших рішень, окрім декарбонізації

Поки значна більшість країн планети Земля не дуже поспішають змінюватися заради безпечного довкілля, але є позитивні приклади. Зокрема в останньому звіті МГЕЗК сказано, що 18 країн досягли сталого скорочення парникових газів за 10 років. Що вони робили? Основний крок — декарбонізація енергетики, підвищення енергоефективності та скорочення потреби в енергії.

Дуже важливо, щоб Україна у післявоєнний період, після своєї Перемоги теж йшла цим шляхом. Відповідно до міжнародних угод. Зокрема це обов’язково має стосуватися енергетичного сектору. 

Екологічні дії для підприємств:

 • Використання відновлювані джерела енергії, таких як вітер, гідро або сонячна енергія. Обирати правильний ресурс для бізнесу також може заощадити ваші гроші на експлуатаційних витратах.

 • Створення екологічно чистих продуктів: уникайте використання шкідливих хімічних речовин або матеріалів, виробляйте енергоефективні товари, уникайте одноразових товарів, виготовляйте речі, які можна ремонтувати, і закуповуйте запчастини на місцевому рівні – усе це важливо для того, щоб бізнес був більш стійким.

 • Переробка та зменшення відходів – це простий спосіб для підприємств стати більш екологічними та зменшити кількість відходів, де це можливо.

 • Використання екологічної упаковки. Краще використовувати багаторазові варіанти зберігання (наприклад, скляні банки), де це можливо, а також використовувати біорозкладні пакувальні матеріали, щоб споживачі могли легко їх утилізувати після використання.

 • Конверсія автопарку: використання електричних або гібридних транспортних засобів значно зменшить ваш вуглецевий слід, а також зменшить викиди, покращить якість повітря та бореться зі зміною клімату. Ці транспортні засоби також можуть заощадити ваші гроші за рахунок витрат на пальне та обслуговування, а також залучити екологічно свідомих споживачів до вашого бренду.

 • Компостування допомагає зменшити кількість відходів, які потрапляють на сміттєзвалище, а також створює з органічних відходів багате на поживні речовини добриво.

 • Етичне постачання: ця бізнес-практика передбачає перевірку того, звідки надходять продукти та запчастини. Розміщуючи замовлення лише в етичних компаніях, які захищають довкілля та поважають права людини та працівників.

 • Стале управління ланцюгом поставок: це передбачає оцінку кожного аспекту вашого бізнесу на предмет стійкості, щоб зменшити відходи, підвищити ефективність, знизити рівень забруднення та покращити умови праці. Це охоплює все, починаючи від ваших виробничих матеріалів, транспортування та утилізації.

 • Турбота про співробітників: здоровий бізнес потребує цінних і зацікавлених працівників. Команда, яка відчуває себе важливою та бажає залишитися та продовжувати розвиватися разом з вами - фактор успіху і процвітання бізнесу.

 • Корпоративна соціальна відповідальність: це передбачає створення програм, які охоплюють місцеву громаду та ширше суспільство для сприяння рівності та інклюзії, виховання корпоративного громадянства, відшкодування фінансів або через волонтерство для допомоги знедоленим людям.

Які прості екологічні дії ви можете робити вже сьогодні?

Ви можете привнести екологічність у своє власне життя, будучи «свідомим споживачем». Ви можете: 

 • не використовувати поліетиленові пакети для покупок, 

 • відмовитися від паперових документів, замінивши їх електронними,

 • уникати одноразових і дешевих речей (про одяг у нас є окрема стаття - як екологічно купувати та куди подіти вживаний одяг),

 • використовувати екологічно чисті миючі засоби, 

 • зменшити харчові відходи та ділитися речами з сусідами, 

 • повторно використовувати деякі речі,

 • уникати дарування непотрібних предметів.

Це лише деякі з практичних і простих способів, за допомогою яких ви можете привнести у своє життя більше екологічності.

Яка роль стійкості в економічному зростанні?

Економічне зростання неможливе в довгостроковій перспективі без стійкості. Звичайно, можна ігнорувати проблеми навколишнього середовища та сталого розвитку, але це призведе лише до короткострокових здобутків. Економіка, яка існує поруч із природними ресурсами, які потрібні для багатьох товарів і послуг, створює міцнішу довгострокову економічну та соціальну модель. Це включає догляд за водою, відходами, енергією та їжею.

Як стійкість впливає на наше здоров’я та благополуччя?

Наше психічне та фізичне здоров’я нерозривно пов’язане з навколишнім природним і антропогенним середовищем. Сприяння стійкому розвитку допомагає створювати кращі умови, в яких ми можемо процвітати, водночас зберігаючи ресурси для майбутніх поколінь, щоб люди могли насолоджуватися соціальною справедливістю та високою якістю життя в майбутньому.

Бути састейнебіліті, тобто бережливо та екологічно ставитися до природних ресурсів, що дає нам планета Земля - це зараз має стати абсолютним трендом. Адже, від нас “сьогодні” залежить “завтра” наших дітей. Подумайте над цим. І якщо в когось закрадається думка: “А що я сам чи сама можу зробити?”, то це хибна думка. Тому що ви можете стати прикладом для сусіда, а той - для іншого сусіда. І саме так діє безкінечний ланцюг. Не залишити після пікніку сміття - це вже крок вперед. Починати завжди варто з себе і тоді маленькими, але потужними кроками ми змінимо світ! 

Наша команда Dubhumans вже щодня намагається йти в ногу з часом та започатковувати еко-тренди! В наступних статтях розповідатимемо про наші кроки!